Екопътека Крушуна - Кърпачево: „През очите на времето - история и природа“

Екомаршрут 'През очите на времето-история и природа' Крушуна - Кърпачево е пешеходен маршрут за наблюдение на местната флора и фауна, с подходящи условия за отдих и наблюдение, преминаващ през природни и исторически забележителности. Трасето започва от центъра на с. Крушуна. В центъра на селото има постави указателна табела. От главния път се тръгва в дясно по асфалтова улица, около 200 м., после пътя продължава в гориста местност, в посока югоизток. Завиваме наляво по добре обособен земен път.

На няколко места по дърветата има поставени стрелки, указващи правилната посока, водеща към маршрута. Туристическа пътека лъкатуши сред ливади, изпъстрени с червени шипки и черни боровинки, ароматни и цъфтящи треви и лековити билки към уникални скални образувания наречени в миналото 'дъран амбаръ' /от турски- житен хамбар/. Вълнуваща е легендата за тези скали. На времето хората са бутали с пръчка в дупка в скалите и от там излизало просо. Тази природна атракция може да се види и днес. Край скалите са създадени условия за наблюдение на природата, както и за отдих и почивка - пейки, кошчета за боклук и каменно огнище.

Земният път продължава и осигурява достъп до природната атракция 'Римската крепост'- скално образувание. Наблизо има останки от римска крепост, но разхвърляните камъни едва се виждат в буйната зеленина. Преди да стигнем до нея пред очите на посетителите се откриват пленителни гледки - красотата на природната забележителност 'Маарата', която се открива пред нас като панорамна картина и към село Крушуна.

В условия на безопасност може да се наблюдават представители на местната флора и фауна. Посетителите могат да видят дивият свят и неговото биологично разнообразие и да общуват с него без да го увреждат.

Общата дължина на пешеходния маршрут е около 3 км от центъра на с. Крушуна. Подходящ е за разходка и пикник. Време за преминаване-120 мин.