Новини

На 21. 07. 2022 г. Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция град Ловеч издаде Заповед №РД-01-135 за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч за периода от 23. 07. 2022 г. до 20. 08. 2022 г.

 На основание Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 17. 12. 2021 г. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" град Ловеч и Община Летница, от 13. 01. 2022 г.

Красимир Джонев

 

Реалността на местно ниво в процеса на привличане и задържане на инвеститори и очакванията за подкрепа в Плана за възстановяване очерта кметът на Димитровград Иво Димов, който е и зам. - председател на УС на НСОРБ.