Туризъм

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, т. 39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Летница и в изпълнение на Решение №285 от 25. 02. 2022 г., Протокол №33/25. 02. 2022 г.