Общински съвет - председател

Андрей Димитров Моврадинов

Роден на 11 март 1962 г.

Образование - средно.

Женен, с двама сина.