Общински съвет - Постоянни комисии

І. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и икономика“

Председател: Веселин Борисов Люцканов

Членове: 

1. Илия Мирчев Христов

2. Хатидже Ахмедова Хабилова

3. Ирина Василева Владимирова

4. Томан Колев Басарков

 

ІІ. Постоянна комисия „Устройство на територията и опазване на околната среда“

Председател: Илия Милчев Христов

Членове:

1. Красимир Емов Крачунов

2. Веселин Борисов Люцканов

3. Томан Колев Басарков

4. Адриан Красимиров Джонев

 

ІІІ. Постоянна комисия „Обществен ред, законност, сигурност, етика, граждански права, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Членове:

1. Красимир Емов Крачунов

2. Адриан Красимиров Джонев

3. Людмил Христофоров Митов

4. Веселин Борисов Люцканов

 

ІV. Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности “

Председател: Хатидже Ахмедова Хабилова

Членове:

1. Денис Асенов Денисов

2. Димитър Тодоров Димитров

3. Марин Христов Мирчев

4. Пламен Борисов Янков

 

V. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм“

Председател: Денис Асенов Денисов

Членове:

1. Пламен Борисов Янков

2. Ирина Василева Владимирова

3. Марин Христов Мирчев

4. Людмил Христофоров Митов