ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ГРАД ЛЕТНИЦА

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Летница е социална услуга в общността с капацитет от 20 места. Центърът е разкрит по проект през 2011 г., а през 2012 г. преминава в държавно делегирана дейност.

Центърът работи при пълен капацитет и предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на вкусна и разнообразна храна, оказване на съдействие и задоволяване на ежедневните потребности, организация на свободното време, поддържане на социални контакти, изграждане на умения.

Целева група са пълнолетни лица с увреждания.

Дейностите, които се предоставят на потребителите в центъра са:

  • Социални – осигуряване на социална работа с цел подпомагане, консултиране и разрешаване на социални проблеми на потребителите; оказване на емоционална подкрепа на потребителите и техните семейства и близки за преодоляване на проблеми;
  • Здравни - осигуряване на медицинско консултиране и обслужване; осигуряване на рехабилитационна подкрепа с цел подобряване двигателните възможности съобразно заболяванията на потребителите; осигуряване на помощ и подкрепа за спазване и поддържане на личната хигиена;
  • Терапевтични - осигуряване на трудотерапевтична дейност и ежедневни занимания по интереси съобразно личния избор и възможностите на потребителите; изграждане на навици за организиране на свободното време, посещения на културни мероприятия, отпразнуване на рождени дни и празници и др.

В Дневния център работи екип от специалисти - директор, социален работник, социален асистент-касиер, домакин, трудотерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра и готвач.

За ползване на услугите потребителите заплащат такса в размер на 30 на сто от дохода си, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

Капацитетът на услугата е запълнен.

 

Директор: Мария Николова

Адрес: град Летница, бул. „България“ №15

Тел: 06941/21-50

Ел. поща: dcvhu_letnitsa@abv.bg

 

Информация относно социалната услуга може да се получи на място в центъра или на посочения по-горе телефон, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.