Екопътека „водопад Зелената скала и пещера Урушка Маара“

Пътеката води през гората покрай малко езеро. Малко по-нататък пътеката излиза на открито и високо горе сред гъстата зеленина се виждат останките от антични крепости. През цялото време се усеща прохладата от реката, а зеленината наоколо успокоява със своята свежест. Продължавайки по маршрута виждаме самотния водопад 'Зелената скала'. Висок е около 20 метра. Водата се спуска по стъпаловидния скат и образува феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада. Басейните със загладени повърхности, образувани от водните тераси, са много примамливи. Приканват те да се потопиш в тях, особено в лятната жега.