В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА ГРАД ЛОВЕЧ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРОДУКТ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

На 21. 08. 2023 г. в сградата на Общинска администрация Летница се проведе информационна среща с представители на Регионален център за социална и солидарна икономика град Ловеч, във връзка с мобилизирането на ресурси в подкрепа на политиката по социална и солидарна икономика по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, който очертава помощта от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Регионалният център е създаден в изпълнение на проект „Развитие на социалната икономика“, част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021 – 2024 г.) от Плана за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към развитие на регионалния капацитет за модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика чрез реформиране на политиката и прилагане на индивидуализиран подход спрямо потребностите на всеки отделен субект на социалната и солидарна икономика от висококвалифициран експертен състав.

По време на информационната среща представителите на Регионален център за социална и солидарна икономика град Ловеч запознаха присъстващите с дейностите заложени за изпълнение в проекта и с услугите, от които субектите на социалната и солидарна икономика в региона ще имат възможност да се възползват чрез Регионалния център.

Повече информация може да получите на следните линкове:

https://www.mlsp.government.bg/mtsp-publikuva-obuchitelni-videa-za-regi…

https://secprod.mlsp.government.bg/index.php?section=HOME&a=37

 

Свързани документи
Прикачен файл Size
Брошура.pdf 2.02 MB
Информационни материали.pdf 437.71 KB