ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕ НА ГРАД ЛЕТНИЦА НА 12. 04. 2024 Г.

Уведомяваме гражданите, че в Община Летница е получено съобщение от "ВиК" АД град Ловеч, с което уведомяват, че на 12. 04. 2024 г. от 09:00 часа до 16:00 часа ще бъде намалено водоподаването на град Летница, поради профилактика на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.