Deprecated: Optional parameter $expire declared before required parameter $tags is implicitly treated as a required parameter in /home/letnitsa/public_html/modules/contrib/redis/src/Cache/CacheBase.php on line 360
НАРЪЧНИК ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕИ | Община ЛЕТНИЦА

НАРЪЧНИК ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕИ

За повече информация:
Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти"
телефон: 06941/21-63
Свързани документи
Attachment Size
Наръчник.pdf 1.69 MB