НА 23. 01. 2024 Г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД ПЛАНИРА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

На 23. 01. 2024 г. Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД планира прекъсване на електрозахранването в община Летница от 09:00 часа до 12:00 часа.

Планираните прекъсвания са наложителни във връзка с извършване на планов ремонт и подобрение на мрежата и по заявена необходимост на трета страна.