ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛО КЪРПАЧЕВО

Във връзка с продължително засушаване и силно намаляване дебита на водоизточниците, Община Летница информира гражданите, че "ВИК" АД град Ловеч предприема следните действия в село Кърпачево:

1. Ограничаване на водоползването - забрана за ползване на питейна вода за миене на улици, моторни превозни средства и др.

2. Въвеждане на режим на водоползване, като водоподаването ще бъде спирано от 18:00 часа на 01. 12. 2023 г. и ще се възстанови на 04. 12. 2023 г. в 08:00 часа.

Режимът ще бъде по схема: 1 ден ще има вода, 2 дена няма да има вода.