ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА 26. 04. 2023 Г. В ГРАД ЛЕТНИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

  На 26. 04. 2023 г. в изпълнение на проект "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа - град Летница /етапно строителство/" и сключено с Министерство на регионалното развитие и благоустройството Спразумение № РД02-30-150 от 27. 10. 2022 г. в град Летница ще бъде прекъснато водоподаването по ул. "Цар Калоян" от ул. "Пейо Яворов" до ул. "Райна Княгиня".

  Водоподаването ще бъде прекъснато в 08:30 часа и ще се възстанови след приключване на реконструкцията.

Ръководител П.П. гр. Летница - Пламен Койнов