ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА 06. 04. 2023 Г. В ГРАД ЛЕТНИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

  На 06. 04. 2023 г. в изпълнение на проект "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа - град Летница /етапно строителство/" и сключено с Министерство на регионалното развитие и благоустройството Спразумение № РД02-30-150 от 27. 10. 2022 г. в град Летница ще бъде прекъснато водоподаването, поради реконструкция на водопровода по:

- ул. "Захари Стоянов" в участъка от ул. "Иван Вазов" по ул. "Филип Тотю" до ул. "Цар Освободител";

- ул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "България" до ул. "Захари Стоянов".

  Прекъсването на водоподаването ще започне от 08:00 часа до приключване на подвързването на водопровода.

Ръководител П.П. гр. Летница - Пламен Койнов