Социална услуга "Асистентска подкрепа" стартира от 2021г.

От началото на 2021г. Община Летница стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа". 

Услугата ще се предоставя на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни с такива увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

В изпълнение на Закона за социални услуги, от 5 януари 2021 г. е обявен и прием на документи за: потребители на асистентска подкрепа и социални асистенти, които ще бъдат назначени, за да оказват подкрепа на потребителите.

Грижата за всеки потребител ще бъде определена съобразно индивидуална оценка на неговите потребности. Максималната продължителност за ползване на новата социална услуга е до 4 часа дневно всеки работен ден за един потребител.

Одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат назначени на пълен работен ден. Един социален асистент ще предоставя подкрепа на минимум двама потребители.

Заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и за желаещи да бъдат наети като „социални асистенти” се приемат на адрес: гр. Летница, бул. „България“ №19, стая 213, всеки делничен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.