ЗАПОВЕД №РД-01-204 ОТ 13.11.2020Г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ЛОВЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 16.11.2020Г. ДО 30.11.2020Г.

От 16.11.2020г. до 30.11.2020г. включително, съгласно Заповед №РД-01-204 от 13.11.2020г. на Директора на РЗИ – Ловеч са въведени следните противоепидемични мерки:

1. Преустановяват се масовите мероприятия (фирмени и семейни тържества, сватби, панаири, сборове и др. подобни) на открито и закрито за посочения период;

2. В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;

3. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;

4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

5. Задължително носене на маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, например пластмасови приспособления за уста;

6. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазване на мярката от съответната служба;

7. Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;

8. Преустановяване на репетиции и изяви на танцови, музикални, певчески школи/клубове, школи по изкуствата, клубове по йога, пилатес, аеробика и др. подобни аматьорски групови спортове и всички самодейни групи на читалищата за посочения период;

9. Определен е часови диапазон за посещение при личния лекар на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 от 08:00 часа до 10:00 часа за работещите преди обед общо практикуващи лекари и от 13:00 часа до 14:00 часа за работещите след обед;

10. Лечебните заведения за първична извънболнична помощ да организират дейността си така, че да осигурят прилагането на задължителните противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред, с цел избягване на струпване на пациенти. На местата, на които се очаква да се съберат по-голям брой хора да се поставят, табели, указващи спазването на дистанция между гражданите. Чакащите пред кабинетите граждани/пациенти да спазват дистанция помежду си от минимум 2 м. След приключване на работа в тези часови диапазони, общо практикуващите лекари да извършват почистване и дезинфекция на кабинети, манипулационни и общите части в коридори и санитарно-битови помещения, преди извършването на прегледи на останалите пациенти от пациентската си листа, в т.ч. детски и женски консултации.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

Свързани документи
Attachment Size
Заповед_0.pdf 297.94 KB