обява ДР с конкурс 2024

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул."Д-Р Съйко Съев" №33, тел. 068/ 603 972

 

О Б Я В А

 

 

 

 

 

                ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  

 

Със заповед № ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 109 вакантни длъжности за приемане на служба  в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ във военни формирования на Военноморските сили за български граждани след провеждане на конкурс. Военните формирования са във Варна, Бургас и с.Приселци, обл.Варна.

На конкурса могат да се явяват лица, които отговарят на условията по чл.24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Кандидатите подават писмени заявления за участие в конкурса до командира на Военноморските сили чрез началника на Военно окръжие ІІ степен – Ловеч. В заявленията могат да се посочат до три длъжности.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0885408765; 0886 558 614, в интернет-страницата на Министерството на отбрана; в интернет-страницата и мобилното приложение на Централно военно окръжие, в офисите за военен отчет в общините

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 26.07.2024 г.