ДР-01.01.-31.10.2024г.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИСИ ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ ЛОВЕЧ и ЛЕТНИЦА – тел. 0889097320

      ОБЯВА

Със заповед № ОХ-994/13.10.2023г. на Министъра на отбраната на Република България  са обявенти длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс както следва:

- Сухопътни войски 1592 длъжности за офицери, сержанти и войници;

- Военноморски сили 114 длъжности за офицери, сержанти и войници;

- Централно военно окръжие 113 длъжности за офицери, сержанти и войници.

 

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване  може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ул. „Д-р Съйко Съев” № 33 тел.068/ 603 973 ; 0885408765, 0886 558 614 интернет - страницата на Министерството на отбрана, интернет- страницата и мобилното приложение на   Централно военно окръжие и Офисите за военен отчет в общини Ловеч и Летница.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч

31.10.2024 г.