ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2024 Г.

1