График "Мобилно бюро по труда" - януари - юни, 2024 г.