ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА 11. 08. 2023Г.

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Летница уведомява гражданите, че на 11. 08. 2023 г. от 08:45 часа до 10:00 часа ще бъде ограничено електрозахранването. Прекъсванията са във връзка с извършване на профилактика на съоръжение, и извършване на планов ремонт и подобрение на мрежата.