НА 21. 04. 2023 Г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД ПЛАНИРА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

На 21. 04. 2023 г. Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД планира прекъсване на електрозахранването в населените места от община Летница, както следва:

- град Летница - от 08:00 часа до 17:00 часа;

- село Горско Сливово - от 08:00 часа до 16:30 часа;

- село Крушуна - от 08:00 часа до 16:30 часа;

- село Кърпачево - от 08:00 часа до 16:30 часа.

Планираните прекъсвания са свързани с осъществяване на планирани дейности за развитие и поддържане на елекроразпределителната мрежа.