Анализ на потребностите от социални услуги в Община Летница

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Летница изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл. 42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско ниво в община Летница.

Мнения и предложения могат да бъдат направени на e-mail: letnitsa@mail.bg или подадени в писмен вид в сградата на Общинска администрация Летница.