ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗАКУПУВА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

На 12. 01. 2023 г. е подписан договор за съвместна дейност №РД04-71 между Фонд "Социална закрила" и Община Летница по проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница". Проектът се финансира от Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд".

Проектът има за цел подпомагане предоставянето на социални услуги домашен социален патронаж и топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугите. Чрез реализирането му ще се оптимизира работата на служителите, които са пряко ангажирани с разноса на храна, в резултат на което ще се подобри качеството на предоставяните услуги.

Териториален обхват: град Летница, село Горско Сливово, село Крушуна и село Кърпачево.

Продължителност на проекта: 6 месеца /от 10. 01. 2023 г. до 10. 06. 2023 г./.

Бюджет на проекта: 36 000,00 лв. с ДДС, от които 30 600,00 лв. са финансиране от ФСЗ и 5 400,00 лв. са средства от бюджета на Община Летница.