ЗАПОВЕД №314 ОТ 02.11.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ