ВАЖНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА КРУШУНСКИТЕ ВОДОПАДИ!!! Нови такси за посещение в ПЗ'Маарата' с.Крушуна от 01.01.2013 г.