Новини

От проведено обществено обсъждане със заинтересованите страни в Община Ловеч за целите на подготовк

От проведено обществено обсъждане със заинтересованите страни в Община Летница

Уважаеми госпожи и господа,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, считан от 10. 01. 2012 г. до 24. 01. 2012 г.