ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 30.06.2022 Г.