Протокол № 40 от 28.07.2022 г., Решения №№ 346 - 352