СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на 1 кв.м.от поземлен имот с идентификатор № 40261.220.630 /стар № 40261.220.563/ за поставяне на съоръжение - Вендинг автомат за юбилейни монети.

Свързани документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА.pdf 83.55 KB