Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ към 02.06.2022 г.