ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА КЪМ 31.12.2021 Г.