ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - ПРИЛОЖЕНИЯ № 1-9 КЪМ РЕШЕНИЕ № 313 ОТ 31.03.2022 Г. , ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА - БЮДЖЕТ 2022 Г.