БЮДЖЕТ 2022 Г. НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ