РЕШЕНИЕ № 313 ОТ 31.03.2022 Г. ,ПРОТОКОЛ № 35 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА -ПРИЕМАНЕ НА НА БЮДЖЕТ 2022 Г. НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА