Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 г. в Община Летница

Приета с Решение № 282/25.02.2022 г. на Общински съвет гр.Летница
Свързани документи
Прикачен файл Size
1.1 otchet-programa-С_2021.doc 219 KB