СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПАВИЛИОНИ 2,3, 4 и 5 НАМИРАЩИ СЕ В в имот 40261.220.630 в с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч.