Проект на Програма за управление на отпадъците на община Летница за периода 2021-2028 г.