ЗАПОВЕД № 331 ОТ 18.11.2021 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЕМА НА ПОЛСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНАТА ПО ЗЕМЛИЩА ЗА СТОПАНСКАТА 2021 - 2022 Г.