Обявление

ОТНОСНО: Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус", участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП= км 167+572 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП = км 190+771.67 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на област Ловеч и област Велико Търново.
19.11.2021 г.
Свързани документи
Прикачен файл Size
Обявление_0.pdf 46.47 KB