Обява до заинтересованите лица

Инвестиционно предложение на "ИНТЕРКИКА"ЕООД за "Създаване на овощна градина и изграждане на система за капково напояване" в ПИ 17244.512.21, 17244.512.22, в землището на с.Горско Сливово, общ.Летница, обл.Ловеч
Свързани документи
Прикачен файл Size
Обява до заинтересованите лица.pdf 37.55 KB