ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА