Протокол № 23 от 13.07.2021 г., Решения №№ 218 - 220