Заповед №209/16.07.2021 г. на Кмета на Община Летница

За откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ПИ 17244.900.900 по КККР на с.Горско Сливово, заедно с построените в него сгради с идентификатори: 17244.900.900.1,2,3,4,5 и 7.
Свързани документи
Прикачен файл Size
Заповед № 209 от 16.07.2021 г..pdf 148.7 KB