Протокол № 22 от 24.06.2021 г., Решения №№ 208 - 217