Списък на съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Летница за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.