Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 24.06.2021 г.