Заповед № 157 от 25.05.2021 г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци