Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 21.05.2021 г.