Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 29.04.2021 г.